Εταιρικο Δικαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο γνωρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το πλαίσιο των νομικών ζητημάτων που ρυθμίζει το Εταιρικό Δίκαιο.
Παρέχουμε συνολικές νομικές υπηρεσίες που αφορούν την σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία μίας εταιρείας.
Επίσης παρέχουμε νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών του Δημοσίου καθώς και οποιασδήποτε μορφής υποστήριξη όπως συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, σύνταξη συμβάσεων, εργασιακές σχέσεις κλπ.

Εξειδικευμενες Υπηρεσιες

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι το πλέον εξειδικευμένο στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν. 3869/2010. Εκπαιδευόμαστε διαρκώς και είμαστε απολύτως ενημερωμένοι για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Διαμεσολάβηση

Από το έτος 2013 διαθέτει τον τίτλο του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή και μέλος του ADRGroup. Γνωρίζει άψογα τη νομική διαδικασία της διαμεσολάβησης και τις τεχνικές και τους κανόνες της διαμεσολάβησης.

Γραφολογία

Από το έτος 2013 είναι απόφοιτος της Βρετανικής Ακαδημίας της Γραφολογίας με τριετή φοίτηση στον τομέα της Αναλυτικής Γραφολογίας και εξειδίκευση στον τομέα της Δικαστικής Γραφολογίας και κατέχει τον τίτλο του Ειδικού Δικαστικού Γραφολόγου