Διοικητικο Δικαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με θέματα Διοικητικής Φύσεως που καλύπτονται από το Διοικητικό Δίκαιο. Έχουμε άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των πολιτών, των φυσικών και νομικών προσώπων και της Δημόσιας Διοίκησης και του Κράτους γενικότερα. Το φάσμα των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε αφορούν:

1. Νομική Εκπροσώπηση και υποστήριξη ενώπιον του διοικητικών αρχών
2. Οικονομικές και πάσης φύσεως διαφορές με ασφαλιστικά ταμείο
3. Παντός τύπου διοικητικά πρόστιμα
4. Δικαιώματα του πολίτη – καταχρηστική άσκηση ή παράλειψη άσκησης διοικητικής ή εκτελεστικής εξουσίας από οποιοδήποτε όργανο, πρόσωπο ή αρχή.
5. Ενστάσεις – Προσφυγές - Ανακοπές

Εξειδικευμενες Υπηρεσιες

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι το πλέον εξειδικευμένο στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν. 3869/2010. Εκπαιδευόμαστε διαρκώς και είμαστε απολύτως ενημερωμένοι για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Διαμεσολάβηση

Από το έτος 2013 διαθέτει τον τίτλο του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή και μέλος του ADRGroup. Γνωρίζει άψογα τη νομική διαδικασία της διαμεσολάβησης και τις τεχνικές και τους κανόνες της διαμεσολάβησης.

Γραφολογία

Από το έτος 2013 είναι απόφοιτος της Βρετανικής Ακαδημίας της Γραφολογίας με τριετή φοίτηση στον τομέα της Αναλυτικής Γραφολογίας και εξειδίκευση στον τομέα της Δικαστικής Γραφολογίας και κατέχει τον τίτλο του Ειδικού Δικαστικού Γραφολόγου